KİTVAK Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı

Değerli Gönül Dostlarımız,

İzmirli bir vakıf olan KİTVAK, önceliği çocuklar olmak üzere tedavi sürecindeki kanser hastaları ve bu hastalıkla mücadelede büyük çile çeken hasta yakınlarına yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.

Amacımız doğrultusunda 18 Mayıs 2004 tarihinde, yılda yaklaşık 40 bin kişinin ayakta ve yatarak tedavi gördüğü, ilik nakillerinin yapıldığı Ege Üniversitesi Kitvak Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi, 7 Ekim 2011 tarihinde Ege Üniversitesi – Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi ve 18 Aralık 2017’de KİTVAK – Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi hizmete açılmıştır. Bu somut örnekler vakfımızın en büyük gururudur.

Hastane dışında, bahçe ve banklarda, ağaç altlarında ve koridorlarda konaklamaya son verme arzusu ile yola çıkarak tamamladığımız konukevlerimiz; fiziksel ve psikolojik olarak hasta ve hasta yakınlarına konfor sağlamanın yanında, uygunsuz hava koşullarında dışarıda bulunma nedeniyle oluşabilecek bedensel ve ruhsal sağlık kaybına da engel olmaktadır

Birçok hasta evladımıza ve erişkinlere hizmet veren ve kemik iliği nakli yapılan hastanemizde ve konukevlerimizde kalan hasta ve yakınlarına, kurum, kuruluşlar ve tüm bağışçılarımızla birlikte destek olmaya gücümüz yettiği sürece devam edeceğiz.

Gayretlerimiz sosyal sorumluluk bilinciyle insanlık adınadır.

Sevgi ve saygılarımla,

YMM Ramazan SONCUL
Yönetim Kurulu Başkanı


KİTVAK Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı
Adres: Talatpaşa Bulvarı, No :34 Kat :3 Daire:4 35210 Alsancak – İZMİR
Tel: +90 (232) 463 37 63
Fax: +90 (232) 463 37 63
www.kitvak.org
info@kitvak.org